Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

coookiemonsteeer

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
coookiemonsteeer
Więc nie, wcale nie oszalałaś. Zazdrość jest czymś naturalnym. Czasem nawet nie wiesz, czego ci brakuje, dopóki nie staniesz przed tym twarzą w twarz.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowany dziedzic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
Sponsored post
feedback2020-admin
coookiemonsteeer
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee

November 11 2019

coookiemonsteeer
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
coookiemonsteeer
0866 576b 500
Reposted fromcvx cvx viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
coookiemonsteeer
- Co słychać? - Nadal jestem martwa w środku, więc nic się nie zmieniło...
coookiemonsteeer
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
2890 d10b
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
3149 51ba
coookiemonsteeer
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
coookiemonsteeer
1883 3e0c
Reposted fromYuei Yuei viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
3985 db0c 500
Parasite, Joon-ho Bong (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viaSkydelan Skydelan
coookiemonsteeer
Samoakceptacja to proces.
— Karolina Cwalina - Smart sexy. Kalendarz 2020
coookiemonsteeer
[…] w dobrej relacji dwie strony dają coś od siebie, a nie tylko jedna bierze.
— Karolina Cwalina-Stępniak - "Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz"
2230 d74d
Reposted fromunco unco vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...