Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

coookiemonsteeer
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viarudelubie rudelubie
coookiemonsteeer
9209 ea48
Reposted from4777727772 4777727772 viarudelubie rudelubie
coookiemonsteeer
1496 3696
Reposted fromtichga tichga viarudelubie rudelubie
coookiemonsteeer
coookiemonsteeer
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudelubie rudelubie
coookiemonsteeer
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaguerriera guerriera
coookiemonsteeer
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
coookiemonsteeer
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaguerriera guerriera
coookiemonsteeer
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaaskman askman

June 29 2019

coookiemonsteeer
Tylko Twoje ramiona dają mi spokój, którego potrzebuję.
Reposted fromsoftboi softboi viarudelubie rudelubie
coookiemonsteeer
7001 34fd 500
Reposted fromkelu kelu viasatyrlane satyrlane
coookiemonsteeer
Reposted frombluuu bluuu viasatyrlane satyrlane
coookiemonsteeer
coookiemonsteeer
coookiemonsteeer
6789 e153
Reposted frommandmus mandmus viasatyrlane satyrlane
coookiemonsteeer
7317 ee5e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
coookiemonsteeer
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakaczebuki kaczebuki
coookiemonsteeer
8029 16ed 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viakaczebuki kaczebuki
2811 3f43 500
Reposted fromwildemonet wildemonet viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl