Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

coookiemonsteeer
Po co ten ton?
Jesteśmy razem na dnie
O byle co znowu toczymy walkę
Ja mam już dość
Chciałbym cię tylko objąć
A ty na złość rzucasz ostatnie słowo Czy chociaż raz ktoś z nas coś więcej z siebie dał?
Czy chociaż raz ktoś z nas coś więcej z siebie dał? Byłem tu już
Co więcej mam powiedzieć
Płyną mi z ust te same stare brednie
Nie chcę w to brnąć
I nic już chyba nie chcę
Przypomnij mi, dlaczego z tobą jestem Wciąż tyle do stracenia
Nie czekam już na rewanż
Powtarzasz do znudzenia
I znów się nic nie zmienia Wciąż tyle do stracenia
Nie czekam już na rewanż
Powtarzasz do znudzenia
I znów się nic nie zmienia Czy chociaż raz ktoś z nas coś więcej z siebie dał?
Czy chociaż raz ktoś z nas coś więcej z siebie dał?
— po co
Reposted frommononok mononok viaheavencanwait heavencanwait
coookiemonsteeer
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viabarszczowa barszczowa
coookiemonsteeer
4782 ab99 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viabarszczowa barszczowa
coookiemonsteeer
1021 b7ea 500
Reposted fromzciach zciach viabarszczowa barszczowa
coookiemonsteeer
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa
coookiemonsteeer
9916 6ba5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarszczowa barszczowa
coookiemonsteeer
Bezradność jest zjawiskiem, które rodzi depresję. 
— Jar.
Reposted fromagatiszka agatiszka vianiebieskieoczy niebieskieoczy
coookiemonsteeer
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
coookiemonsteeer
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
coookiemonsteeer
9913 d7a6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
coookiemonsteeer
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialexxie lexxie

October 06 2019

coookiemonsteeer
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viakarmacoma karmacoma
coookiemonsteeer
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viakarmacoma karmacoma
coookiemonsteeer
8942 ef65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
coookiemonsteeer
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
coookiemonsteeer
Reposted frombluuu bluuu viakarmacoma karmacoma
coookiemonsteeer
coookiemonsteeer
3181 2b03
Reposted fromGIFer GIFer viakarmacoma karmacoma
coookiemonsteeer
7659 41c5 500
coookiemonsteeer
1486 374d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl